inspirera till kaffe i skogen
inspirera till kaffe i skogen

 Sälleryds gård har beviljats leaderstöd av Astrid Lindgrens Hembygd för företagsutveckling 

med finansiering av EU och Europeiska jordbruksfonden.

 

 

Om oss

Sälleryds gård som finns omskriven redan på 1300-talet ligger
utmed den vackra och riksintressanta Askerydsvägen, 1 mil norr om Eksjö. 

 
Gården ägs sedan 2006 av oss, Tomas och Susanne Johansson. 
 Vi är sjätte generationen att brukar gården. 
 
På gården bor också några av våra barn och barnbarn. 
Här finns även djur av flera olika slag. Nötdjur, hästar, hönor, grisar,
katter och en hund har alla varsitt viktigt uppdrag på gården. 
På gården finns även bikupor. Bina verkar som pollinerare och ger oss
god, nyttig honung.
Vi äger även skogsgården Kullatorpet 
och vi brukar några arrendegårdar i närområdet.
Gårdarna drivs naturligtvis ekologiskt och som näring använder
vi gödsel från gårdens kor. Allt foder förutom mineraler
produceras på egna marker samt arrendegårdar. Djur och
växtodling är kontrollerade genom Hushållningssällskapet och
vi certifieras som en EU– ekologisk gård