Skog

 

Skogen på 95 ha består mestadels av gran med visst inslag av löv. Den sköts på ett traditionellt vis med plantering, röjning och avverkning. På grund av att granarna, i allt högre grad, angrips av barkborrar har vi under 2021 planterat ett lärkbestånd.

 
På skogsmarken finns en vandringsled som går genom artrik natur 
i skog och äng med flertalet nyckelbiotoper. 
Leden är märkt med blå/vit markering och högsta punkten är 331 m ö h. 
 
 

Skogen ser vi som en plats för 

avkoppling och återhämtning.  

 

Lärk

Upplev skogen

Vandringsled